industrial ovens AB

Tillbaka

Conveyor / Transportsystem

Transportsystem konstrueras och tillverkas efter kundens önskemål. Nedan några av tillbehör som används för transportsystem. Transportsystem Beroende på kundens krav kan transportsystemen röra sig över golvet eller hängas på stolpar. - Komfortlösning för manuell installation, vi rekommenderar upphängda tvärbalkar (korstransport). - Automatiserade system är oftast använder kedjetransportörer som inte stannar och är en utmärkt lösning för företag som förlitar sig på kvaliteten och repeterbarheten i processen. - Automatiserade system för företag som gör olika saker samtidigt och har t.ex. Några bås med olika färger, rekommenderar vi flexibel lösning transportör kraft-och-fri. Detta är det dyraste alternativet.


Informationen är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj.

The information is prepared to the best of our ability - but is not binding in detail.

Peter Olsson
hybe@industriugnar.com
+46 (0)70 24 703 45

NYA UGNAR

Fråga oss först!

Bra kvalité, Rätt pris.